• Velkommen til Slettebakken Borettslag


    Se våre beboertilbud


    Les mer

Nyinnflyttet?

Velkommen til Slettebakken!

Vi anbefaler at du setter deg inn i våre vedtekter og infohefte. Husk at alle nye andelseiere må komme innom kontoret for å bli styregodkjent

Kontorvakter

Styret starter opp med nye kontorvakter fra 30.08, hver tirsdag fra kl 18:00-19:00.