• Velkommen til Slettebakken Borettslag


    Se våre beboertilbud


    Les mer

Nyinnflyttet?

Velkommen til Slettebakken!

Vi anbefaler at du setter deg inn i våre vedtekter og infohefte. Ta kontakt per e-post: post@slettebakken.com eller tlf: 904 76 126  for å avtale dag og tidspunkt for styregodkjenning. 

Kontorvakter

Styret har kontorvakter hver tirsdag, fra kl 18:00-19:00.