Hver blokk har felles vaskeri som beboerne kan benytte seg av. Alle beboere i den aktuelle blokk har derfor lik rett til å benytte vaskeriet.

Vasketidene er fra

  • kl 07:30-15:00 og fra 15:00-21:30 man-fre
  • kl 08-13 og 13-18 lørdag.

Fellsvaskeriet kan maksimalt reserveres 1 gang (1/2 dag) per uke per leilighet.

Dersom fellesvaskeriet ikke er reservert, kan den leilighet som er «først til møllen», benytte seg av den ledige kapasiteten. Slik ekstravasking kan bare skje dersom man personlig møter frem på det aktuelle tidspunktog ser at det er ledig.

Vaskereglene

  1. Vaskeri og tørkerom skal ryddes etter bruk. Spyles /kostes. Maskiner skal rengjøres etter bruk.
  2. Nøkkelen skal henge på vaskeridøren kl 15:00 og 21:30 man-fre og kl 13 og 18 på lørdager
  3. Dersom du ikke benytter deg av oppsatt vasketid, STRYK DEG FRA LISTEN slik at andre kan benytte vaskeriet.
  4. Utetørking av tøy er ikke tillatt på søn- og helligdager

Ved brudd på vaskerireglene kan leiligheten fratas retten til å bruke fellesvaskeriet for en nærmere fastsatt periode.