Ved anskaffelse av husdyr eller ved innflytting med husdyr skal det leveres søknad til borettslagskontoret.