Innholdsfortegnelse

  • Fakta om Slettebakken borettslag 3
  • Ordensregler 4
  • Sjekkliste 7
  • Beboerinformasjon 10
  • Bestemmelser om kattehold 13
  • Bestemmelser om hundehold 14
  • Retningslinjer for dugnad og dugnadsutbetaling 15
  • Retningslinjer for beboerkontaktene 16
  • Retningslinjer for parkerings- og garasjeplass 17
  • Retningslinjer for bruk av miljølokalene 18

Heftet ligger vedlagt under.