Vedtekter for Slettebakken borettslag org nr 950 147 024, tilknyttet
Bergen og Omegn Boligbyggelag.

Vedtatt på generalforsamling den 17. april 1962, endret på generalforsamling 20. april 1988, 19. mars 1998, 13. april 2005, 12.05.2011, 23.04.2018, 09.04.2019 og den 18.06.2020 med iverksettelse fra lov om burettslag av 06.06.2003 sin ikrafttredelse.

Innholdsfortegnelse

 • Innledende bestemmelser. 1
 • Andeler og andelseiere. 1
 • Forkjøpsrett. 2
 • Borett og bruksoverlating. 3
 • Vedlikehold. 4
 • Pålegg om salg og fravikelse. 5
 • Felleskostnader og pantesikkerhet. 5
 • Styret og dets vedtak. 6
 • Generalforsamlingen. 6-7
 • Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern. 7-8
 • Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene. 8
 • Dugnadsarbeid og parkering. 9

Heftet ligger vedlagt under.