Snarrådige beboere varslet brannvesenet, og stoppet gående og kjørende inn til området til nødetatene var på plass og kunne overta.

Hovedleverandør og stillasleverandør kom omgående til skadestedet og startet sikringsarbeidet sammen med brannvesenet. Representanter fra styret også var på stedet, tilgjengelig for beboere og nødetater. Kjellerinngang på den andre siden av blokken ble åpnet, slik at det var mulig for beboere i 11 og 13 å komme inn og ut.

Sikringsarbeidet pågikk til klokken ett om natten, og det ble holdt vakt ved stillaset natten gjennom.

Sikrings og opprydningsarbeidet fortsatte utover tirsdagen, og da med fokus på å sikre det andre hjørnet på blokken som fremdeles står oppmontert. Tirsdag kveld var det midlertidige sikringsarbeidet sluttført, og det ble åpnet for kjøring forbi 13.

Etter beregninger utført av uavhengig ingeniør, er det ikke risiko for at stillaset på langsiden kan løsne fra veggen. Stillasleverandør opplyser at stillaset på hjørnet nå er tilstrekkelig sikret midlertidig, slik at dette ikke utgjør noen fare for liv og helse.

Den resterende presenningen som er på stillaset blafrer og lager mye lyd, og dette kan oppleves som ubehagelig, men det medfører ingen fare for beboerne.

Når det gjelder den videre oppfølgingen av hendelsen, gjør Politiet sine undersøkelser, og styret avventer deres konklusjoner. I tillegg vil vi følge opp leverandørens interne granskning. Vi legger ut informasjon om dette når det er ferdigstilt.

Til slutt vil styret rette en stor takk til de beboerne som varslet nødetane og tok ansvar for sikkerhet og trafikkregulering inntil nødetatene var på plass. De var med på å sikre at ingen kom til skade, og gjorde nødetatenes arbeid lettere.

 

Styret i Slettebakken borettslag