Infoskriv AH 11-13

03.05 starter rehabiteringsarbeider opp.
Stems blir plassert for å sikre svalganger mens arbeider pågår og blir stående en stund, men tatt ned så snart utbedrede skader er tilstrekkelig herdet.
Vinduer bør holdes lukket mellom 08 – 17 da det vil foregå sporadisk meisling ved bruk av vanntrykk, støv og støy fra meisling og vask av fasade.
Åpne vinduer er på eget ansvar.

Infoskriv AH 15-17

Arbeidene nærmer seg ferdige på blokken.
I de kommende dagene og uke er det viktig å være obs på nylagte fuger i skjøter mellom elementer på svalgang.
Støyende arbeider nærmer seg helt ferdig.

mvh Stoltz Rehab AS