Arbeidet på begge blokker er planlagt ferdig innen utgangen av juni. 

Se vedlegg.