Arbeidet med svalganger var i utgangspunktet planlagt avsluttet før fellesferien,
inkludert demontering av stillas.
I og med at stillaset på endeveggen til nr.13 falt ned 10.mai, har arbeidet på
blokken blitt forsinket med 4 uker.