Stillasbygging starter uke 8 i Armauer Hansens vei 15-17. Tilfluktsrommet i 11-13 vil bli brukt til pauserom.

Arbeidet på begge blokker er planlagt ferdig innen utgangen av juni. Fremdriftsplan med oversikt over arbeidet som skal utføres, kommer opp på infotavlen.

Som sist har styret valgt Novaform som byggherreombud, og ing. Johannes Stenhøj Drews vil ivareta borettslagets interesser i prosessen.

Styret har lagt følgende retningslinjer for entreprenør til grunn for at arbeidet kan igangsettes:

  • Myndighetenes anbefalte smitteverntiltak mht. korona skal følges til enhver tid. Se også Forskrift om smittevernfaglig drift på byggeplasser. Denne gjelder i første omgang ut februar.
  • Svalgangene er smale, og man skal kunne passere hverandre på en så trygg måte som mulig.
  • Man skal ikke arbeide tettere enn nødvendig (minimum 2 meters avstand eller bruk av munnbind).
  • Det skal brukes faste folk. Personer som har oppgaver på byggeplassen skal ikke arbeide andre steder så lenge Forskrift om smittevernfaglig drift på byggeplasser gjelder.
  • God håndhygiene skal etterstrebes.
  • Håndsprit skal være lett tilgjengelig.
  • Arbeidsfolk med luftveisproblemer kan ikke være på byggeplassen hvis det ikke kan dokumenteres at problemene ikke skyldes korona.

 

Beboere bes holde avstand og unngå kontakt med arbeidere.

Eventuelle spørsmål kan rettes til jsd@novaform.no   Kontaktinfo til entreprenør kommer.

Vi ser frem til at arbeidet for å sikre bygningsmassen blir utført, og håper på velvilje fra beboerne i denne prosessen.

Mvh Styret i Slettebakken borettslag