Miljøutvalget

Utvalget skal skape aktivitet for beboerne i laget.
Aktiviteter som går igjen hvert år er St.Hans feiring og juleverksted.

Utover dette er det utvalget selv som finner ut hvilke aktiviteter de ønsker å skape.
Tidligere år har det vært arrangert:

  • Halloween
  • Skitur
  • Påskeverksted
  • Yoga
  • Turgruppe
  • Loppemarked
  • ......og mye mye mer

Ønsker du å bidra eller å komme med innspill til aktiviteter? Ta kontakt med miljoutvalg@slettebakken.com.

Parkeringsutvalg

Utvalget har ansvar for å håndheve parkeringsbestemmelsene i Slettebakken Borettslag. De blir valgt av generalforsamlingen og henvendelser om feilparkerte biler eller andre brudd kan sendes til post@slettebakken.com så vil kontoret videresende til riktig parkeringskontakt.

Rør-utvalget

i henhold til tilstandsrapporten for rør skal styret ta ny vurdering av borettslagets rør i 2020/2021. I den forbindelse har det blitt satt ned et rørutvalg for å se på løsninger. Det er allerede kommet ut retningslinjer for rehabilitering av bad, og anbefaler alle å sette seg inn i denne.

Utvalget ledes av styreleder og innspill kan sendes til styreleder@slettebakken.com og merkes med "rørutvalg"