Her finner du informasjon om beboerkontaktordningen og hvem som er kontakt i din blokk.

En beboerkontakt skal

 • Være bindeledd mellom styret/ansatte og andelseiere
 • Passe på at ordensreglementet blir fulgt
 • Medvirke til størst mulig trivsel for borettshaverne i oppgangen
 • Søke å løse uoverensstemmelser slik at konflikter unngås
 • Ta kontakt med kontoret hvis konflikter likevel oppstår
 • Sørge for valg av ny beboerkontakt (Gi melding til kontoret om valgets resultat)
 • Når det flytter inn nye andelseiere
  • Ønske velkommen
  • Orientere om bruk av vaskerom / maskiner for de som tar dette i bruk.
  • Bli orientert om hvilken bod / hvilke boder som tilhører leiligheten
  • Orientere om pliktukens omfang og hyppighet (Lavblokk)

Skal ikke

 • Gripe inn i faretruende situasjoner
 • Være vaske / ryddehjelp for hele blokken

Ved høylydt bråk og faretruende situasjoner ber vi andelseierne å kontakte politiet. Beboerkontakten kan gjerne informeres, men skal ikke utsettes for faretruende situasjoner.

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
A-Blokk Helge Lilletvedt Johan Hjorts vei 14,16,18 90169097
B-Blokk Trenger ny beboerkontakt Johan Hjorts vei 20,22,24
C-Blokk Trenger ny beboerkontakt Johan Hjorts vei 44,46,48
D-Blokk Jan Henrik Olsen Johan Hjorts vei 26,28,30 41372898
E-Blokk Trenger ny beboerkontakt Johan Hjorts vei 50,52,54
F-Blokk Trenger ny beboerkontakt Johan Hjorts vei 38,40,42
G-Blokk Trenger ny beboerkontakt Johan Hjorts vei 32,34,36
H-Blokk Kenneth Hoff Vilhelm Bjerknes vei 41,43,45 94276653
K-Blokk Astrid Døssland Vilhelm Bjerknes vei 47,49,51 55283637
L-Blokk Torhild Hovland Vilhelm Bjerknes vei 53,55,57 91720447
M-Blokk Anne Blystad Armauer Hansens vei 11 48185137
M-Blokk Sindre Andersen Armauer Hansens vei 13 45861345
N-blokk Willy Rolland Armauer Hansens vei 15 48171354
N-blokk Borghild Espelid Armauer Hansens vei 17 95783474