Alle spørsmål om borettslaget og saker til styret sendes til post@slettebakken.com

Dette er for å sikre at alle saker blir registrert og håndtert.

Er det krise og eventuelt fare for skade på bygning skal vaktmester kontaktes umiddelbart (tlf: 91518980) og skadebegrensende tiltak settes i gang. Styrets leder eller nestleder kan kontaktes om man ikke oppnår kontakt med vaktmester.

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Styreleder Kari D. Haldorsen styreleder@slettebakken.com 95707576
Nestleder Tor Andreas Bremnes tabremnes@gmail.com 47407787
Styremedlem Karin Mathisen
Styremedlem Hildegunn Reime
Styremedlem Geir Brandshaug
Styremedlem Elisabeth Sinnes
Styremedlem Eilif Didriksen
Vara Nina Thorbjørnsen
Vara Gina Hestetun