Alle spørsmål om borettslaget og saker til styret sendes til post@slettebakken.com

Dette er for å sikre at alle saker blir registrert og håndtert.

Er det krise og eventuelt fare for skade på bygning skal vaktmester kontaktes umiddelbart (tlf: 91518980) og skadebegrensende tiltak settes i gang. Styrets leder eller nestleder kan kontaktes om man ikke oppnår kontakt med vaktmester.

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Styreleder Kari D. Haldorsen styreleder@slettebakken.com 95707576
Nestleder Hildegunn Reime hildegunnreime@hotmail.com
Styremedlem Bertil Sivertsen
Styremedlem Kristian Reed
Styremedlem Elisabeth Sinnes
Styremedlem Kari Thorstensen
Styremedlem Karin Mathisen
Vara Anne Grete Spord