Betongarbeid Høyblokk

Framdriftsplan høyblokker

Det ble som kjent oppdaget sprekkdannelser og avskallinger på betong i konsollene i fjor.
Les mer

Arbeid på konsoller og gulv i svalganger høyblokk

Oppstart uke 8. Det ble som kjent oppdaget sprekkdannelser og avskallinger på betong i konsollene i fjor, og det ble gjennomført et pilotprosjekt i 11-13 for å finne beste metode for oppretting. Det skal legges inn et glidesjikt mellom dekkelementer og konsoller for å forhindre sprekkdannelse, og det skal legges nye fuger i betongelementene der disse er skadd. Stillasbygging starter uke 8 i Armauer Hansens vei 15-17. Tilfluktsrommet i 11-13 vil bli brukt til pauserom. Arbeidet på begge blokker er planlagt ferdig innen utgangen av juni. Fremdriftsplan med oversikt over arbeidet som skal utføres, kommer opp på infotavlen. Som sist har styret valgt Novaform som byggherreombud, og ing. Johannes Stenhøj Drews vil ivareta borettslagets interesser i prosessen.
Les mer