slettebakken borettslag

Til beboere i Slettebakken Borettslag 

På disse sidene vil du finne informasjon om Slettebakken borettslag. Dersom det skulle være noen spørsmål til borettslaget, er det mulig å ta kontakt med oss på telefon og e-post. 
Frister for levering av timelister er den første hver måned. 


Har du tips til forbedringer av hjemmesiden?
Send mail til Gina


 

Sliter du med uklart bilde kan du laste ned PDF-filen her
Informasjon til beboere i høyblokk. 

Her kan du lese informasjon til beboere i høyblokk angående arbeid på balkonger.


Personvernserklæring Slettebakken Borettslag

I 2018 kom det en ny personvernslovgivning gjennom EU kalt General Data Protection Regulation (GDPR). Etter mal fra BOB har styret jobbet frem en personvernserklæring gjeldende for Slettebakken Borettslag med oversikt over våre rutiner knyttet til oppbevaring og behandling av personopplysninger. Disse kan du lese i dette dokumentet

Mvh
Styret


Balkonger høyblokk

Arbeidet med avklaring av årsak til riss og avskalling og beste måte å gjenopprette styrke i balkonger på, er nå omsider avsluttet.
 
Balkongkonstruksjonene er kontrollert i henhold til gjeldende standarder per tidspunkt for utførelse og de krav som fremgikk av opprinnelig kontrakt signert av Stoltz 20. september 2004. 
Kontrollen har avdekket at balkongkonstruksjonene skal suppleres ved oppleggspunktene (veggskivene) og repareres. De nye supplerende konstruksjonene skal være prosjektert og utført i henhold til gjeldende norske lover og forskrifter per desember 2017 og avhjelpe det som kontrollen av balkongkonstruksjonene påviste.
 
Styret har 2.oktober 2018 inngått avtale med Stoltz om oppretting.
I forkant av oppstart, vil beboerne bli invitert til et informasjonsmøte der representanter for Stoltz presenterer løsning og fremdrift.
Vi er forespeilet at dette møtet vil ligge ca. 3-4 uker frem i tid.
Det blir sendt ut mer info om møtet når dato er bestemt.

Du kan lese om arbeidet som skal gjøres og oppstartsdatoer her:
dokumenter/Arbeid_med_forsterkning_av_balkongen.docx_ekslink

Styret i Slettebakken borettslag

Tenker du å pusse opp badet?

Under kan du lese retningslinjer for rehabilitering av bad:

Høyblokk

LavblokkOppfordring til beboere 

Vi har alle ansvar for at borettslaget vårt skal være ryddig og trivelig å bo i. Sigarettsneiper og snusposer hører ikke hjemme i blomsterpotter, på lekeplasser eller plener. Vennligst benytt askebeger og bosspann.


Protokoll Årsmøte 2018

Protokoll fra årsmøtet 2018 kan leses via linken under:
dokumenter/Protokoll.pdf_ekslink

Har du låst deg ute? 

Dersom uhellet er ute og du har låst deg ute av leiligheten din utenfor vaktmesters arbeidstid har borettslaget en avtale med Nokas for innlåsing. Dette er må beboer da selv betale.
Nokas sitt telefonnummer er 95194092


Mulighetsstudien Sletten / Slettebakken

Slettebakken Borettslag har jobbet en stund opp mot kommunen rundt planene om ny idrettspark og bebyggelse i nærområdet. Vi deltok på befaring i februar og har i etterkant av befaringen og ytterligere presentasjon for Komite for Miljø og Byutvikling, sendt inn følgende høringsuttalelse som du kan lese om her:

Høringsinnspill til mulighetsstudien Sletten / Slettebakken
Ro og orden

Det henvises til vedtektene i Slettebakken borettslag paragraf 1:
Enhver beboer plikter å holde alminnelig ro og orden innenfor borettslagets område. Boring, banking og annet støyende arbeid/aktivitet skal kun forekomme i følgende tidsrom:
- hverdager mellom kl 07 - 19      
- lørdager mellom kl 09 - 17

Bråk i leiligheter eller innenfor borettslagets område for øvrig, betraktes som brudd på ordensreglementet.


HER FINNER DU OSS

Johan Hjorts vei 44
 
Telefon kontor: 904 76 126
Vaktmester Knut: 915 18 980
Vaktmester Soner: 905 20 885

E-post kontor:  post@slettebakken.com

E-post vaktmestre: slbvaktmester@getmail.no


KONTORTID

Mandag-torsdag 09:00 - 15:30

Tirsdag  18:00 - 19:00

Fredag  09:00 - 13:00


 
Copyright © Slettebakken borettslag
Design/CMS lundbyweb.com